Partitura de la cançó

Lletra de la cançó

Videoclip en llengua de signes

Coreografia tornada en llengua de signes

Percussió corporal, part instrumental