Què és Metges Sense Fronteres?

Metges Sense Fronteres és una organització medicohumanitària internacional que assisteix poblacions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà i de conflictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet donar una assistència immediata a les persones més necessitades. Tenen l’acció mèdica com a prioritat, però també utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les poblacions que assisteixen.