La pau a les escoles, notícia del Infok del canal Super3